Kentya çiçeği anlamı karşımıza uzun yapraklı ve çok dallı bir bitki olarak çıkar. Bulunduğu her ortama çok hoş ve güzel bir etki yaratması ile bilinen bir saksı çiçeği türüdür. Evler ve ofislerde insanların bu güzel etkiden dolayı oldukça sık tercih ettikleri bitkinin bakımı ve yetiştirilmesi ile ilgili gerekli durumlar aşağıda verilmiştir. Bakım süresince oldukça ilgi ve özen isteyen bitki yeterli özeni gördüğünde ise karşımıza muhteşem bir çiçek olarak çıkacaktır.

Görsel Kaynak: crimons.com

Kentya Çiceği Bakımı ve Sulaması Nasıl Yapılır?

Bu bitkinin kendisini rahat hissetmesi ve bu rahatlık ile düzgün ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için güneş ışığı ile birlikte yaşaması gerekmektedir. Güneş gören yüzünde ki yaprakların büyüme eğiliminin güneşe doğru olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Dalları ve yapraklarının herhangi başka bitki veya nesne ile temasta olmamasına çok özen göstermelisiniz. Bununla beraber diğer bitki türleri gibi Kentya bitkisi de rüzgar gibi hava olaylarından olumsuz etkilenmektedir.

  • Güneş alırken rüzgar ve hava akımına maruz kalmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
  • Bitkimize su verirken suyun her bölgeye ulaştığından emin olmamız gerekmektedir.
  • Sulama konusu kentya çiçeği için çok özel bir anlam ifade etmektedir. Bunun için bitkiye su verdiğimiz miktar ve günün saati oldukça önemli olmakla beraber her gün aynı miktar ve saatte sulamamız gerekmektedir.
  • Çiçeğimizde herhangi farklı bir değişiklik yaşanmadığı sürece bu sulama alışkanlığı değiştirilmemelidir.
  • Kış dönemine girdiğimiz zaman ise bitkimizin bu hava farklılığından olumsuz etkilenmemesi için ortamın sıcaklığına dikkat etmemiz gerekmektedir.

En düşük olarak 12 derece ve üstü olan mekanlarda bulundurmamız çiçeğimizin sağlığı açısından önemli bir durumdur. Eğer daha soğuk bir havaya maruz kalırsa bitkimizde olumsuz değişiklikler yaşanabilir. Bunlar: yapraklarında sararma ve solma olacaktır. Hatta bazı durumlarda çok soğuklardan dolayı yaprak kaybı da yaşanabilir. Odanın yeterli sıcaklıkta olmasıyla beraber kış dönemi için dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bitkimize kış aylarında vereceğimiz suyun sıcaklığıdır. Gerekli oda sıcaklığında yetiştirdiğimiz bitkimize vereceğimiz su da oda sıcaklığında olmalıdır ki bitkimiz soğuk kış günlerini bir zarar ya da hasar almadan geride bırakabilsin.

Görsel Kaynak: floresymuchomas.com

 Kentya Çiçeğini Üretme Tekniği

Eğer sağlıklı bir kentya çiçeğine sahipsek ve bu çiçeğimizden bir tane daha elde etmek istiyorsak yapmamız gerekenler şöyledir: Sağlıklı bitkimizin birkaç dalı var ise bu dallardan bir tanesini gövdeye en yakın olan kısmından kesme yöntemiyle ayırarak su içerisinde bekletip köklenmesini sağlayabiliriz. Bu köklenme işleminde sonra ise bitkimiz artık yeni saksısında büyümeye hazır olacaktır. Yeni saksıya yerleştirdiğimiz bitkimizi hava akımından koruyarak köklerinin toprak içerisinde büyüyerek yeni yapraklar vermesini sağlayabiliriz. Elde ettiğimiz bu yeni çiçeğimiz için de tüm sulama ve besleme kuralları aynen geçerli olacaktır. Gereken durumlarda aynı teknik ile yeni kentya çiçekleri elde edebilir ve bu bitkilerimizi istediğimiz alanların atmosferlerini değiştirmek için yerleştirip büyütebiliriz.

Görsel Kaynak: labeigeepoque